25/10/2022 15:47

Tiêu chí và hướng dẫn quy trình công tác tặng quà theo Văn bản số 469/CV-HNCT ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam gửi BĐD/Hội NCT các tỉnh thành phố về việc Quỹ Thiện Tâm trao tặng quà Tết Quý Mão

Tiêu chí và hướng dẫn quy trình công tác tặng quà theo Văn bản số 469/CV-HNCT ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT ViệtNam gửi BĐD/Hội NCT các tỉnh thành phố về việc Quỹ Thiện Tâm trao tặng quà TếtQuý Mão.
- Nội dung Văn bản 469/CV-HNCT ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam xem tại đây.

- Xem và tải Tiêu chí và hướng dẫn quy trình công tác tặng quàtại đây.