05/10/2022 10:38

Kế hoạch triển khai các hoạt động trọng tâm hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2022

Ngày 24 tháng 5 năm 2022, Ban chỉ đạo Tháng hành động vì NCT Việt Nam ban hành Kế hoạch số 244/KH-HNCT  về việc triển khai các hoạt động trong tâm hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2022.

Xem và tải nội dung Kế hoạch tại đây.

Nguồn: Ban Chăm sóc NCT TW Hội