13/01/2023 07:33

Kế hoạch số 574 ngày 28/12/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Tổ chức Hội nghị Biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV giai đoạn 2018 – 2023

Kế hoạch số 574 ngày 28/12/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc Tổ chức Hội nghị Biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV giai đoạn 2018 – 2023

Xem và tải nội dung Kế hoạch tại đây.

 


Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT TW Hội