02/06/2020 15:26

Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng cấp trên, tính đến ngày 02/6, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc. Đồng chí Đàm Hữu Đắc, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội; đồng chí Ngô Trọng Vịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy dự và chỉ đạo các Chi bộ Đại hội.

 

Bí thư Đảng ủy Đàm Hữu Đắc phát biểu ý kiến chỉ đạo

 

Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam có 8 Chi bộ trực thuộc gồm Chi bộ Văn phòng Trung ương Hội, Chi bộ Ban Tổ chức – Kiểm tra, Chi bộ Ban Chăm sóc NCT, Chi bộ Ban Phát huy vai trò NCT, Chi bộ Ban Đối ngoại, Chi bộ Tạp chí NCT, Chi bộ Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam, Chi bộ Quỹ Chăm sóc NCT Việt Nam với 62 Đảng viên chính thức, 2 Đảng viên dự bị. Đội ngũ đảng viên của các chi bộ đều có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định và có ý thức chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ đã giao Chi bộ Tạp chí NCT tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Tính đến nay, có 8/8 Chi bộ đã hoàn thành Đại hội. Với tinh thần trách nhiệm cao các Chi bộ đã bầu ra Chi uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2022, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra.

Các chi bộ tổ chức Đại hội đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội. Bố cục, nội dung các văn kiện, báo cáo trình Đại hội được các chi bộ chuẩn bị chu đáo, bố cục chặt chẽ, tính khái quát cao, có chất lượng; việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu; Báo cáo chính trị tại các chi bộ đã đánh giá sát hợp tình hình, thực trạng và các kết quả đã đạt được, cũng như phân tích rõ những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; nêu rõ các mục tiêu, chỉ tiêu có tính thực tiễn cao; đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tiếp theo; báo cáo kiểm điểm tập trung vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc; công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy đương nhiệm…

Đại hội các chi bộ đã tập trung thảo luận theo từng vấn đề, nội dung sát hợp với công việc và nhiệm vụ chính trị được giao, góp ý chi tiết vào dự thảo các văn kiện, làm rõ một số tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp thực tốt mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy Đàm Hữu Đắc; Phó Bí thư Đảng ủy Ngô Trọng Vịnh biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của các Chi bộ trực thuộc. Đồng thời nhấn mạnh, Đại hội Chi bộ là sự kiện chính trị quan trọng để Chi bộ nhìn nhận, đánh giá đúng thực chất nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đề nghị trong nhiệm kỳ tới các Chi bộ cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trên cơ sở gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của các Chi bộ và đơn vị, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra.

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022:

 

Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức – Kiểm tra

 

Đại hội Chi bộ Văn phòng Trung ương Hội

 

Đại hội Chi bộ Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội

 

Đại hội Chi bộ Ban Phát huy vai trò NCT Trung ương Hội

 

Đại hội Chi bộ Ban Đối ngoại Trung ương Hội

 

Đại hội Chi bộ Tạp chí Người cao tuổi

 

Đại hội Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam

 

Đại hội Quỹ Chăm sóc NCT Việt Nam