07/07/2021 09:53

Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 06/7, Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền, các Phó Chủ tịch và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ dự. Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy cơ quan làm báo cáo viên. 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ đã triển khai những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết, trong đó tập trung một số điểm nổi bật trong các Văn kiện Đại hội XIII: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

Qua Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, các khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện đưa Nghị quyết vào cuộc sống.