27/05/2020 07:38

Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng XIII của Đảng

Ngày 26/5, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền; các Phó Chủ tịch Trung ương Hội; lãnh đạo các ban, đơn vị cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ. Đồng chí Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Các đại biểu nhất trí việc chuẩn bị các báo cáo công phu, chu đáo, bày tỏ sự đồng tình với Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển, kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao và cải thiện chất lượng; quy mô và tiềm lực kinh tế tăng lên. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh giữ vững và tăng cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được khẳng định; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đạt nhiều thành tựu nổi bật. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt tạo nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ có bước đột phá và đạt nhiều kết quả nổi bật, ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là những vụ tham nhũng lớn đã được đưa ra xét xử nghiêm minh… Tuy nhiên, cần quan tâm vấn đề tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế; khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; các vấn đề văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, chuẩn mực đạo đức xã hội; xuất hiện một số loại tội phạm mới như tội phạm công nghệ cao, buôn bán nội tạng, núp bóng đầu tư. Cần xây dựng tiêu chí, điều kiện khi đưa hoặc đồng ý cho học sinh, sinh viên đi học tập nước ngoài, tránh lãng phí tiền bạc của Nhà nước và gia đình.


 Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu

 

Đồng thời đề cập vai trò của MTTQ và tổ chức chính trị xã hội, Hội quần chúng, trong đó có NCT. Thực tế, các tổ chức Hội đóng góp to lớn vào tập hợp, đoàn kết giới trí thức và Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội; phản biện xã hội; phát huy tính tích cực của công dân trong việc giải quyết công việc của cộng đồng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và công dân, tham gia tích cực thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân, nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, tham mưu đề xuất và tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhiều vấn đề lớn, quan trọng của đất nước, của địa phương; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nước ta. Vì vậy cần đề cập rõ, nhận diện đầy đủ hơn về hội quần chúng.

 

Đại biểu Chi bộ Văn phòng Trung ương Hội phát biểu

  

Đại biểu Chi bộ Ban Chăm sóc NCT phát biểu

 

NCT Việt Nam trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, cống hiến cả tuổi xuân cho dân tộc, chịu nhiều thiệt thòi do không có tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ, có nhiều khó khăn về đời sống do thu nhập, sức khỏe giảm sút. Để bảo đảm an sinh xã hội, cần có chính sách phù hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần sức khỏe cho NCT; tạo điều kiện cho NCT phát huy vai trò trong gia đình và cộng đồng; đồng thời có chế độ đãi ngộ thỏa đáng với những đóng góp của NCT.

Thông qua hội nghị, nhằm phát huy được trí tuệ của Đảng bộ vào việc xây dựng, góp ý, đề xuất những chủ trương, quyết sách đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.