17/08/2022 08:00

Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 khóa XIII của Đảng

Ngày 1/8, Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 khóa XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.


Quang cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Bí thư Đảng ủy Cơ quan cho biết: 6 tháng đầu năm, Đảng ủy bám sát chỉ đạo và chương trình công tác của Đảng ủy khối; phối hợp chặt chẽ với Thường trực Trung ương Hội để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Kết nạp 3 đảng viên mới. Chỉ đạo các Chi bộ đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng những hành động cụ thể.

Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhiệt tình, chủ động, hoạt động hiệu quả. Tập thể Đảng bộ đoàn kết, thống nhất cao, quyết tâm và nỗ lực thực hiện thành công nhiều các nhiệm vụ lớn, tạo sự phấn khởi, động lực cho NCT và tổ chức Hội NCT các cấp, như: Tổ chức thành công Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; làm việc với các Ban, Bộ ngành, địa phương về các chương trình phối hợp và công tác NCT; tổ chức tập huấn trực tuyến toàn quốc và hàng trăm lớp tập huấn nghiệp vụ và các chuyên đề cho cán bộ Hội NCT các cấp; tổ chức gặp mặt kỉ niệm 81 năm Ngày truyền thống NCT, Ngày NCT Việt Nam (6/6); vận động nguồn lực và chỉ đạo Hội NCT các cấp chúc thọ mừng thọ mừng thọ, tặng quà hàng triệu NCT, số tiền hàng trăm tỉ đồng... Những kết quả của Hội có đóng góp tích cực của Cơ quan Trung ương Hội và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, các Chi bộ...

 

Bí thư Đảng ủy Trương Xuân Cừ chủ trì Hội nghị

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XIII) trong chương trình sinh hoạt chuyên đề quý III, Bí thư Đảng ủy Trương Xuân Cừ giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Nghị quyết hội nghị làn thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Đồng thời đề nghị các Chi bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt, triển khai tại cơ quan, đơn vị. Tại hội nghị Trung ương 5 đã thảo luận và quyết nghị ban hành 4 Nghị quyết quan trọng (các số 18, 19, 20, 21-NQ/TW). Trong đó, Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, Ban Chấp hành Trung ương đề ra mục tiêu tổng quát hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lí và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nguồn lực đất đai được quản lí, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả, tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan; giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến quản lí và sử dụng đất. Đến năm 2030, hệ thống pháp luật về đất đai cơ bản được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Khắc phục bằng được tình trạng sử dụng đất lãng phí, để đất hoang hóa, ô nhiễm, suy thoái và những tồn tại, vướng mắc về quản lí và sử dụng đất do lịch sử để lại.

 

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình cảm ơn, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ và cán bộ đảng viên đạt được, đóng góp rất quan trọng thực hiện thành công các nhiệm vụ công tác Hội. Đề nghị thời gian tới, các Chi bộ và từng cán bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, chung sức đồng lòng, đoàn kết xây dựng tập thể Chi bộ, cơ quan Hội vững mạnh. Chủ tịch đề nghị Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng; đánh giá phân loại Chi bộ, cấp ủy, đảng viên theo quy định. Đặc biệt, cần đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, Chi bộ; tăng cường giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận cao, nâng cao hiệu quả thực hiên tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh Hà