13/01/2023 09:05

Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể Đoàn Nghệ thuật 19/5 (đơn vị trực thuộc Hội Người cao tuổi Việt Nam).

Các ý kiến đóng góp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày 13/01/2023 bằng văn bản (ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ liên hệ, chữ ký) gửi về Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam  (qua Ban Tổ chức – Kiểm tra); Số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội; 02437340856.

Nguồn: Ban Tổ chức – Kiểm tra TW Hội NCT Việt Nam