17/06/2024 08:21

Hướng tới Hội nghị toàn quốc biểu dương phụ nữ cao tuổi tiêu biểu xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc

Sáng 13/6, TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam chủ trì cuộc họp Ban tổ chức chuẩn bị Hội nghị toàn quốc biểu dương phụ nữ cao tuổi tiêu biểu xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc. Tham dự có bà Phạm Thị Thanh Vân, Chuyên viên chính, Ban Gia đình và Xã hội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội và đại diện các đơn vị trực thuộc.


Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ chủ trì cuộc họp

Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ cho biết: Nhiều năm qua, Hội NCT Việt Nam và Hội Phụ nữ Việt Nam đã phát động nhiều phong trào thi đua, khích lệ, động viên hội viên, nhất là hội viên nữ cao tuổi phát huy tiềm năng, vai trò kinh nghiệm, tri thức tham gia xây dựng tổ chức Hội; hưởng ứng và thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng gia đình văn hóa, ấm no hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Đồng thời, thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Trung ương Hội NCT Việt Nam về hỗ trợ phụ nữ cao tuổi, giai đoạn 2017 - 2027.

Hội nghị biểu dương phụ nữ cao tuổi được tổ chức ở các cấp nhằm biểu dương, ghi nhận, động viên, khích lệ phụ nữ cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, lan tỏa về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động và nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, Hội NCT, Hội LHPN và toàn xã hội về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong tình hình mới. Hội nghị toàn quốc do Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 10/2024 tại Thủ đô Hà Nội; có khoảng 450 đại biểu, trong đó 256 đại biểu phụ nữ cao tuổi được biểu dương.

Phó Chủ tịch yêu cầu Hội nghị tổ chức trang trọng, hiệu quả, an toàn, phù hợp với bối cảnh tình hình, điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong xã hội. Các cá nhân được suy tôn, biểu dương tại Hội nghị toàn quốc phải là những điển hình tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn từ cơ sở, bảo đảm tính đại diện trong cơ cấu, thành phần, vùng miền, dân tộc…
Ngoài ra, mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn 4 đại biểu tiêu biểu, xuất sắc trong hưởng ứng thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; trong đó có đại diện khu vực nông thôn, thành thị, dân tộc thiểu số, tôn giáo, cán bộ hưu trí, công nhân viên chức, trí thức, quân nhân… Riêng 4 tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa được bình chọn thêm 1 đại biểu phụ nữ cao tuổi tiêu biểu. Đối tượng là hội viên Hội Phụ nữ, hội viên Hội NCT, từ 60 tuổi trở lên, bảo đảm đảm sức khỏe tham gia Hội nghị. Hơn nữa, bản thân phải gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đề nghị các Ban, Văn phòng sớm hoàn thiện xây dựng kế hoạch chi tiết, kịch bản và các điều kiện vật chất, bảo đảm tổ chức thành công sự kiện; cùng với đơn vị phối hợp tổ chức Hội nghị sản xuất phim tài liệu; chương trình được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia và trên fanpage của Hội LHPN Việt Nam. Tạp chí Người cao tuổi đẩy mạnh tuyên truyền, ra số báo tặng đại biểu; tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí để chuẩn bị tổ chức Hội nghị. Về phía Trung ương Hội LHPN Việt Nam chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị; thẩm định, lựa chọn nhân vật điển hình để xây dựng phóng sự và giao lưu, tham luận…


Xuân Hiền - Lê Thành