14/03/2024 13:09

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Phát động Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp" năm 2024

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ban hành công văn số 3078/ĐCT-BKT ngày 05/3/2024 gửi Bộ Công An, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Cục Thể dục thể thao, Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam, Hội Nữ trí thức Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh”. Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Cuộc thi được tổ chức nhằm thu hút phụ nữ ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần tham gia. Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, khuyến khích phụ nữ tích cực tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đặc biệt là phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ chấp hành xong án phạt tù; nữ vận động viên đã giải nghệ… nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của Chính phủ, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và quy hoạch phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến các nội dung, hoạt động liên quan đến Cuộc thi bằng nhiều hình thức như trực tiếp, trực tuyến, truyền thông trên mạng xã hội, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm động viên, khuyến khích phụ nữ thuộc hệ thống quản lý của các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi.
Đối tượng dự thi của từng Bộ, ngành như sau:
Bộ Công an: Đối tượng dự thi là phụ nữ chấp hành xong án phạt tù.
Cục Phòng, chống HIV/AIDS: Đối tượng dự thi phụ nữ bị ảnh hưởng HIV.
Cục Thể dục thể thao: Đối tượng dự thi là nữ vận động viên đã giải nghệ.
Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam: Đối tượng dự thi là phụ nữ khuyết tật.
Hội Nữ trí thức Việt Nam: Đối tượng dự thi là phụ nữ trí thức.
Hội Người cao tuổi Việt Nam: Đối tượng dự thi là phụ nữ cao tuổi.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ huy động sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, các doanh nghiệp, cá nhân… trong việc tổ chức, tăng nguồn lực hỗ trợ, kinh phí giải thưởng cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh có tiềm năng. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi đánh giá, hỗ trợ các ý tưởng/các dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh sau đạt giải Cuộc thi năm 2024 của phụ nữ thuộc hệ thống quản lý của các cơ quan, đơn vị.
Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017. Thông qua Cuộc thi, góp phần tăng cường hợp tác giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế, các nhà tài trợ, doanh nghiệp, giúp gắn kết các thành phần trong hệ sinh thái hỗ trợ phụ khởi nghiệp nhằm gia tăng nguồn lực để hộ trợ thực hiện hóa các ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ trên cả nước.