20/05/2024 14:03

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình tiếp xã giao Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) Matthew David Jackson

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình tiếp xã giao ông Matthew David Jackson, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam đến thăm và làm việc với Trung ương Hội. Tham dự có lãnh đạo Ban Đối ngoại, Văn phòng Trung ương Hội.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình giới thiệu khái quát về hoạt động của Hội NCT Việt Nam. Theo đó, Hội NCT Việt Nam được Chính phủ thành lập đến nay là 29 năm. Hội hoạt động theo quy định của pháp luật, Luật NCT và Điều lệ được phê duyệt tại Quyết định số 288 ngày 6/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hội có chức năng tập hợp, đoàn kết rộng rãi NCT Việt Nam vào tổ chức Hội, nhằm tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội; tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ quyền lợi của NCT.


Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình tặng quà ông Matthew David Jackson

Theo dõi, giám sát và thu thập nhu cầu, tiếng nói của NCT trong cả nước, trên cơ sở đó đề xuất với cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ xây dựng chính sách, pháp luật về NCT và ứng phó với già hóa dân số tại Việt Nam. Hội NCT Việt Nam được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Những hoạt động ý nghĩa trên giúp Hội NCT Việt Nam có được bằng chứng, số liệu và kinh nghiệm quốc gia làm cơ sở để tham mưu với Đảng, Quốc hội và Chính phủ hoàn thiện cơ chế chính sách với NCT và ứng phó hiệu quả tình trạng già hóa dân số nhanh tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Trung ương Hội ưu tiên một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cùng với cơ quan chức năng hoàn thiện dự thảo Chiến lược Quốc gia về NCT đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trình Chính phủ trong quý IV năm 2024. Phối hợp với cơ quan quản lí nhà nước các cấp bảo đảm để Hội có điều kiện đại diện cho NCT tham gia xây dựng cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến NCT.


Ông Matthew David Jackson, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam tặng quà Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật NCT và các văn bản pháp luật liên quan phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tình hình mới. Phối hợp Bộ Ngoại giao mở rộng hợp tác quốc tế để tham vấn, khảo sát, chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò của NCT bảo đảm thích ứng với giai đoạn già hóa dân số đang diễn ra nhanh hiện nay và giai đoạn dân số già trong thời gian tới.

Phối hợp đề xuất và tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 59/CT-TW ngày 27/9/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII về “Chăm sóc NCT” theo quy định; trên cơ sở đó, đề xuất xây dựng văn bản mới về công tác NCT phù hợp.


Quang cảnh buổi tiếp

Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những hỗ trợ của UNFPA trong hoạt động chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò NCT tại Việt Nam, nâng cao nhận thức cho thanh niên chuẩn bị cho tuổi già khỏe mạnh và hạnh phúc, ứng phó với các vấn đề già hóa nhanh tại Việt Nam. Cảm ơn UNFPA đã có bài tham luận để đưa vào Kỉ yếu và trình bày tại Hội thảo Khoa học “Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách” tại Ninh Bình tháng 4 vừa qua.

Bài của UNFPA đã đưa các số liệu và minh chứng thuyết phục và khuyến nghị chính sách phù hợp với ưu tiên của Việt Nam. Ghi nhận UNFPA đã hỗ trợ cho Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) thí điểm mô hình chăm sóc tích hợp NCT thông qua CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại Thanh Hóa, mô hình cho thấy rất phù hợp với nhu cầu của NCT và phát huy kết quả rõ rệt.

Xuân Hiền