07/05/2019 14:05

Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tổ chức Hội nghị về công tác tổ chức xây dựng Hội

Ngày 24/4, tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị về công tác tổ chức, xây dựng Hội. Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc chủ trì Hội nghị. Lãnh đạo Văn phòng, Ban Tổ chức - Kiểm tra Trung ương Hội và Hội NCT 14 tỉnh, thành phố phía Bắc dự...

Đến nay, cả nước có 13 tỉnh, thành phố có Ban Chấp hành (BCH), có Chủ tịch Hội; 50 tỉnh, thành phố có Trưởng ban Đại diện (BĐD) Hội NCT; 265 cán bộ chuyên trách, trong đó 158 NCT. 116/704 huyện, thị xã có BCH, còn lại là BĐD Hội NCT; 24 tỉnh, thành phố bố trí cấp huyện có 2 cán bộ chuyên trách là NCT; 7 tỉnh, thành phố bố trí 3 cán bộ chuyên trách; còn nhiều tỉnh, thành phố cán bộ làm công tác Hội cấp huyện đa số kiêm nhiệm.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc chủ trì Hội nghị


Các tỉnh, thành phố đều thực hiện chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng BĐD Hội NCT. Trưởng BĐD, Chủ tịch Hội cấp huyện được hưởng thù lao, một số tỉnh không có chế độ thù lao cho cấp trưởng; nhiều nơi mức thấp, cá biệt có nơi không có thù lao, chỉ hỗ trợ một phần trong kinh phí hoạt động.

Đa số BĐD, BCH Hội được cấp kinh phí hoạt động và trả thù lao theo khả năng ngân sách của địa phương; một số Hội do tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực đối với NCT, được UBND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch nên kinh phí được cấp tăng thêm; một số địa phương kinh phí được cấp ít... BĐD, BCH Hội NCT cấp huyện đều được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hằng năm và trả thù lao; tuy nhiên còn nhiều địa phương kinh phí được cấp rất thấp, ảnh hưởng đến hoạt động chung.

 

Đại biểu tỉnh Phú Thọ phát biểu


Cả nước có 11.156 xã, phường, thị trấn đều có Hội NCT, Đại hội bầu BCH; Chủ tịch Hội được hưởng thù lao theo quy định. Phó Chủ tịch Hội, Chi hội trưởng, Tổ trưởng hầu hết không có thù lao; một số tỉnh vận dụng nguồn kinh phí địa phương hoặc trích nguồn Quỹ Chăm sóc NCT để trả thù lao. Kinh phí hỗ trợ hoạt động theo khả năng ngân sách của từng địa phương, tuy nhiên còn rất thấp. Hội NCT cơ sở đều có trụ sở, có nơi độc lập nhưng nhiều nơi phòng làm việc chung với các đoàn thể.

 

Đại biểu tỉnh Điện Biên phát biểu

 

Đại biểu tỉnh Lạng Sơn phát biểu

 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương, từ năm 2018 nhiều tỉnh, thành phố đã xây dựng Đề án sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị các cấp ở địa phương, trong đó có phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đối với tổ chức Hội, một số nơi bắt đầu triển khai Đề án…

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ chức, ông Nguyễn Văn Xuất, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Phú Thọ cho rằng, việc tổ chức sắp xếp cần tinh gọn, thiết thực, hiệu quả. Theo kinh nghiệm của Phú Thọ, hiện BĐD Hội cấp tỉnh có 3 thành viên thay bằng 13 ủy viên trước đây; việc phối hợp với các sở ngành liên quan thực hiện theo hướng làm việc trực tiếp với cấp trưởng, có thể ra quyết định nhanh và trực tiếp. Ông Phạm Văn Ngọc, Phó Trưởng ban Thường trực BĐD Hội NCT TP Hà Nội bày tỏ băn khoăn của cán bộ, hội viên NCT TP về việc tổ chức Hội đặc thù; chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở; đồng thời đề xuất một số phương án tổ chức, sắp xếp bộ máy và chính sách cán bộ, nâng cao hiệu lực của Ban Công tác NCT…

 

Đại biểu tỉnh Thái Nguyên phát biểu

 

Các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Bắc Giang, Thái Nguyên và một số tỉnh có nhiều thuận lợi do địa phương quan tâm tạo điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, bố trí cán bộ. Tuy nhiên, vấn đề kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy ở tỉnh Vĩnh Phúc và một số tỉnh còn bất cập, ảnh hưởng đến phong trào NCT. Đại biểu các tỉnh nhấn mạnh vai trò, vị thế của NCT trong xã hội; đề nghị Trung ương Hội có giải pháp thống nhất mô hình trong toàn quốc; kiến nghị một số giải pháp sắp xếp tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ, điều kiện để đảm bảo, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội, chăm sóc và phát huy vai trò NCT ngày càng tốt hơn.

 Chủ trì Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu; đề nghị Hội NCT các tỉnh khắc phục khó khăn, tăng cường mối quan hệ, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, các sở ngành địa phương để củng cố, ổn định tổ chức; xây dựng Hội vững mạnh. Triển khai hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác Hội; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vị thế, vai trò của NCT trong xã hội.