21/08/2019 07:20

Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tập huấn hỗ trợ phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia cho cán bộ Hội NCT tỉnh Sơn La

Ngày 20/8, tại TP Sơn La, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh, Hội NCT tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn “Hỗ trợ phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” cho hơn 50 cán bộ Hội NCT 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La. Tới dự chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Đặng Tài Tính, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Hội; đồng chí Hoàng Thị Việt Phương, Ủy Viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ Chức – Kiểm tra;Trung tá Nguyễn Trung Tấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; đồng chí Lê Hữu Đê, Phó trưởng Ban Thường trực BĐD Hội NCT tỉnh Sơn La.


Trung tá Nguyễn Trường Giang truyền đạt nội dung tập huấn


Sơn La là một trong những tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có địa hình phức tạp. Lợi dụng khó khăn của đồng bào các dân tộc, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước luôn câu kết, tìm cách tổ chức các hoạt động chống phá, chia rẽ các dân tộc, tôn giáo, gây bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc triển khai Dự án “Hỗ trợ phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” tại tỉnh Sơn La với mục đích phát huy vai trò,uy tín, gương mẫu của NCT, tầng lớp nhân dân trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động con cháu, người thân trong gia đình và nhân dân không vi phạm pháp luật, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức của các cấp Hội và hội viên Hội NCT, cộng đồng về tác hại, sự nguy hiểm của tội phạm có tổ chức; gắn công tác phòng, chống tội phạm với việc thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” và các phong trào thi đua khác của Hội; đồng thời tích cực phối hợp xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng chống các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Quang cảnh buổi tập huấn


Tại lớp tập huấn, đại biểu được nghe Trung tá Nguyễn Trường Giang, Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La trình bày những vấn đề quan trọng về công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Thông báo tình hình an ninh trật tự, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá để các đại biểu nắm bắt, tuyên truyền cho Nhân dân nâng cao cảnh giác.

Những năm qua, các cấp Hội NCT tỉnh Sơn La thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với ngành Công an và thu được nhiều kết quả tốt đẹp.