07/02/2017 01:50

Thư Chúc mừng Năm mới - Xuân Đinh Dậu 2017

 Kính gửi:  Các bậc lão thành, tổ chức Hội các cấp, toàn thể hội viên

                                         và người cao tuổi Việt Nam

        

Nhân dịp đón Năm mới Đinh Dậu – 2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới các bậc lão thành, tổ chức Hội các cấp, toàn thể hội viên và người cao tuổi Việt Nam đang sinh sống ở trong và ngoài nước lời chúc mừng năm mới tốt lành nhất.

Năm cũ Bính Thân – 2016, người cao tuổi Việt Nam đã hòa chung niềm phấn khởi với toàn Đảng, toàn dân: Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kết quả của bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp cùng các sự kiện trọng đại khác…Đất nước đang trên đà đổi mới đi lên, cả nước nỗ lực phấn đấu nhằm đạt được những chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra. Người cao tuổi Việt Nam luôn góp sức đồng hành và tham gia thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ IV; Hội Người cao tuổi các cấp đã hoạt động thiết thực, hiệu quả đóng góp cho thành công Đại hội toàn quốc lần thứ V Hội Người cao tuổi Việt Nam diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vừa qua. Đại hội đã ghi nhận kết quả công tác Hội của tổ chức hội các cấp và người cao tuổi cả nước trong nhiệm kỳ IV qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V.

Đón năm mới – Đinh Dậu 2017, tôi mong rằng, ngay từ những ngày đầu Xuân, tổ chức Hội các cấp tổ chức tốt việc chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, giúp đỡ người cao tuổi khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa cùng với việc từng bước triển khai có hiệu quả các chương trình, nội dung công tác theo Nghị quyết   Đại hội V Hội Người cao tuổi Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tôi tin tưởng, với niềm tin, kinh nghiệm, kế thừa truyền thống tốt đẹp của Hội, nhiệm kỳ mới các cấp hội, hội viên và người cao tuổi tiếp tục phát huy và nỗ lực trong mọi hoạt động dưới sự chỉ đạo của Hội các cấp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi lời chúc mừng Xuân mới tới các bậc lão thành, cùng toàn thể cán bộ, hội viên và người cao tuổi Việt Nam đang sinh sống ở trong và ngoài nước luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an vui, trường thọ.

 

 

  Xuân Đinh Dậu 2017

CHỦ TỊCH

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM


Phạm Thị Hải CHuyền  

(Đã ký)