17/04/2020 10:08

Những sự kiện nổi bật của Hội Người cao tuổi Việt Nam qua các kì Đại hội….

TS Đàm Hữu Đắc

Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội NCT Việt Nam


Kì 4: Phát huy mọi nguồn lực, tạo sức mạnh xây dựng và phát triển Hội vững mạnh

Được Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đồng ý, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội NCT Việt Nam tiến hành trong 2 ngày 10 - 11/11/2011, tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 345 đại biểu đại diện cho 7,4 triệu hội viên và trên 8,6 triệu NCT cả nước. Các đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW; Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBQG về NCT Việt Nam; Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam dự.

Đại hội thông qua báo cáo "Tổng kết công tác nhiệm kì III, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kì IV với 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá: Một là, lấy hội viên làm trung tâm; lấy chi hội, tổ hội, CLB để tổ chức các hoạt động của NCT; lấy nội dung thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" làm mục tiêu phấn đấu. Hai là, ổn định và nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng gắn với các phát huy vai trò NCT phù hợp, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Ba là, khai thác, phát huy các nguồn lực nội sinh NCT, Hội NCT; nguồn lực Nhà nước, xã hội và quốc tế, tạo sức mạnh tổng hợp, động lực thúc đẩy xây dựng và phát triển Hội vững mạnh toàn diện. Hai chương trình "Mắt sáng cho NCT" và "NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới". Thông qua Điều lệ Hội NCT Việt Nam; Bầu BCH TW Hội 103 ủy viên, Ban Kiểm tra TW Hội 5 ủy viên. Giao cho BCH xây dựng chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV.

Sau Đại hội, BCH TW Hội họp phiên đầu tiên bầu BTV 14 ủy viên; thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Hành động toàn khóa của BCH. Họp BTV TW Hội lần thứ Nhất phân công nhiệm vụ, bầu đồng chí Cù Thị Hậu giữ chức Chủ tịch Hội NCT Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam và 4 Phó Chủ tịch Hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình công tác toàn khóa, Hội nghị BTV TW Hội lần thứ Hai ngày 27/3/2012 quyết định: Sắp xếp lại tổ chức Cơ quan TW Hội gồm 6 Ban và Văn phòng; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của cơ quan; triển khai các chương trình, kế hoạch hành động toàn nhiệm kì của BCH. Cùng với tiếp tục duy trì Chương trình phối hợp đã kí với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội kí chương trình phối hợp mới với các Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức; Bộ LĐ-TB&XH.

Về Chương trình "Mắt sáng cho NCT" giai đoạn 2012-2015, sau gần 3 năm thực hiện, TW Hội phối hợp tổ chức thành công 2 buổi giao lưu nghệ thuật; Hội các cấp phối hợp tập huấn, tư vấn các kĩ năng chăm sóc, bảo vệ đôi mắt; khám các bệnh về mắt cho hơn 3 triệu NCT; chữa bệnh về mắt, thay thủy tinh thể mang lại ánh sáng cho 541.574 NCT có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện nghèo, vùng biên giới, hải đảo với kinh phí huy động xã hội hóa hơn 513 tỉ đồng, góp phần tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Trong nhiệm kì Đại hội đã triển khai đồng bộ từ TW Hội đến Hội NCT 63 tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành và toàn xã hội về NCT, Hội NCT. Ở TW Hội công tác tuyên truyền được giao cho Văn phòng, các cấp Hội cơ sở phối hợp các cơ quan chức năng và báo, đài địa phương, liên kết với Trang Điện tử tổng hợp TW Hội, Báo Người cao tuổi, Báo điện tử Ngày mới Online, Tạp chí NCT… phản ánh kịp thời kết quả công tác Hội và hoạt động của NCT cả nước; tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình "Giao lưu nghệ thuật Mắt sáng cho NCT"; được các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, từ thiện và Nhân dân hưởng ứng.

Ngay sau khi kí kết, Chương trình "NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới" với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội NCT Việt Nam có văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai hiệu quả. NCT vận động gia đình, cộng đồng hiến trên 1.000ha đất, trên 5 triệu ngày công; hơn 3.000 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức 4.013 hội nghị, hội thảo, tọa đàm với trên 2 triệu NCT tham gia; đóng góp 165.819 ý kiến bổ sung vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được thông qua tại kì họp thứ VI Quốc hội khóa XII ngày 28/11/2013, có ý nghĩa rất quan trọng đối với NCT: Lần đầu tiên, Hiến pháp đề cập đến NCT, khoản 3, Điều 37 Hiến pháp 2013 nêu rõ: "NCT được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và khoản 2, Điều 59 quy định: "Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp NCT, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn".

Hội NCT Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo sơ kết từ cơ sở Chương trình phối hợp "Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển giai đoạn 2011 - 2015". Hội NCT Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị "Biểu dương NCT tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo" toàn quốc vào ngày 11 - 12/12/2013, tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo. Các đại biểu được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp thân mật.

Hội các cấp triển khai Quyết định 1781/QĐ-TTg, ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về "Chương trình Hành động Quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020”. Có 62/63 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể; nhiều địa phương tập trung chỉ đạo và triển khai xây dựng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN); xây dựng, củng cố, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở.

Trong nhiệm kì IV, TW Hội phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hằng năm tổ chức 4 giải thể thao quốc gia bóng chuyền hơi, giải bơi trung cao tuổi, giải cầu lông, giải cờ tướng trung cao tuổi Cúp Báo Người cao tuổi thu hút hàng vạn NCT tham gia.

Công tác xây dựng tổ chức Hội, kiểm tra, giám sát của các cấp Hội có nhiều đổi mới, tạo niềm tin tưởng của NCT đối với tổ chức Hội; Công tác Đối ngoại; Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở có bước phát triển mới; các chương trình phối hợp đem lại hiệu quả thiết thực. Kết quả hoạt động và phong trào của Hội đạt nhiều thành tựu góp phần xứng đáng trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. (còn nữa)