18/07/2019 15:43

Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh: Tập huấn về già hóa dân số và đóng góp sửa đổi Luật NCT

Ngày 18/7, Hội NCT huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức Hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội.  TS Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam là báo cáo viên.

Gần 170 Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên BCH Hội NCT cơ sở và cán bộ Hội NCT huyện nghe các chuyên đề về già hóa dân số, Luật NCT cùng các văn bản liên quan; nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ, chính sách an sinh xã hội đối với NCT; một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong thời gian tới.

  

Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc làm báo cáo viên lớp tập huấn

  

NCT nước ta chiếm gần 12% dân số và có xu hướng ngày càng gia tăng; tốc độ già hóa dân số diễn ra rất nhanh. Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương chính sách chăm lo cho NCT và thích ứng với già hóa dân số. Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của tổ chức Hội và NCT cũng như trách nhiệm chăm sóc, phát huy vai trò NCT; việc thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần chưa được quan tâm đúng mức.

 

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

  

Thông tin nhanh các nội dung liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc nhấn mạnh: Cán bộ, hội viên cần nhận thức và tuyên truyền rộng rãi về già hóa dân số, tác động của già hóa với đời sống xã hội; những đóng góp tích cực của NCT đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời có phương án thích ứng với già hóa như chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ; chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám định kì; sống vui sống khỏe, sống có ích. Thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm (xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT), 2 chương trình công tác Hội (xây dựng và phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT; chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh), 2 nhiệm vụ Chính phủ giao (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Đề án 1533 về nhân rộng mô hình CLB LTHTGN; Thường trực "Tháng hành động vì NCT Việt Nam"). Đặc biệt, nghiên cứu kĩ các nội dung của Luật, tình hình thực tế của địa phương để đóng góp sửa đổi Luật NCT và xây dựng Luật về Hội khi có yêu cầu.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kĩ năng cho cán bộ Hội để tham mưu với cấp ủy, chính quyền và triển khai đến hội viên nhằm đẩy mạnh phong trào của Hội và chăm sóc, phát huy vai trò NCT ngày càng tốt hơn.