12/09/2023 23:45

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt dộng của Hội NCT Việt Nam

Sáng 12/9, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58 ngày 23/6/2023 (Kết luận 58) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương ở Thủ đô Hà Nội có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, Hội NCT Việt Nam và gần 300 đại biểu Hội NCT các cấp, TP Hà Nội. Tại các điểm cầu 62 tỉnh, thành phố có 3.500 đại biểu là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, Ban Công tác NCT, các Sở, ban, ngành và cán bộ cốt cán của Hội NCT cấp tỉnh, huyện, cơ sở và NCT tiêu biểu tham gia.Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Phó Chủ tịch UBQG về NCT Việt Nam phát biểu

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ quán triệt các nội dung Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của NCT Việt Nam và một số quan điểm, chủ trương trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận 58.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT, xây dựng Hội NCT Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Hội NCT Việt Nam và công tác NCT.Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu

Quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về NCT.

Cùng với đó, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật phù hợp với chất lượng dân số, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng và tốc độ già hoá dân số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Hội NCT Việt Nam tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên…Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu

Kết luận số 58-KL/TW cũng nêu rõ việc đồng ý chủ trương xây dựng tổ chức Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Căn cứ nhu cầu, tình hình, điều kiện thực tế, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương xem xét việc thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện và quyết định số biên chế làm việc trong biên chế của địa phương; tạo điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả.

Hội nghị cũng đã nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, lãnh đạo Bộ Nội vụ phổ biến một số chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc phát huy vai trò NCT, công tác xây dựng hội và đội ngũ cán bộ hội. Đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.Đại biểu Hội NCT tỉnh Thanh Hóa phát biểu

Đại biểu BĐD Hội NCT TP Hà Nội phát biểu

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đại diện Hội NCT TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, các tỉnh: Thanh Hóa, Ninh Thuận bày tỏ vui mừng, phấn khởi chia sẻ, những năm qua Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương luôn quan tâm, cũng như đã ban hành nhiều chính sách, có những hoạt động chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò NCT. Khẳng định Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã góp phần hoàn thiện xây dựng tổ chức Hội NCT hoàn chỉnh ở cả bốn cấp Hội, tạo điều kiên thuận lợi cho việc triển khai thực hiện công tác Hội NCT hiệu quả. Đồng thời, kiến nghị những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Hội NCT…Quang cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam đánh giá cao vai trò của Hội NCT các cấp thời gian qua. Đồng thời đề nghị Hội NCT các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đúng, trúng Kết luận số  58-KL/TW nhằm tạo được niềm tin, uy tín đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, chia sẻ, động viên để NCT thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra…

 

Lê Thành