27/06/2019 06:45

Hội nghị công tác tổ chức xây dựng Hội NCT khu vực phía Nam: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với địa phương

Ngày 26/6, tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị về công tác tổ chức xây dựng Hội NCT khu vực phía Nam. Tham dự có đồng chí Phạm Thị Sơn và đồng chí Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, Hội NCT 20 tỉnh thành phố khu vực phía Nam.

Theo báo cáo của Trung ương Hội NCT Việt Nam tại Hội nghị: Hội NCT là một trong những Hội có số lượng hội viên lớn nhất trong các Hội xã hội hiện nay và có những đóng góp trong nhiều lĩnh vực: Tham gia xây dựng pháp luật, chính sách đối với NCT, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, làm nòng cốt trong chăm sóc, phát huy vai trò NCT...

 

Quang cảnh Hội nghị


Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Nhiều tỉnh đã có Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó có việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Hội NCT các cấp.

 

Đồng chí Phạm Thị Sơn, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam phát biểu tại Hội nghị


Tại Hội nghị, đại diện Hội NCT 20 tỉnh thành phố khu vực phía Nam tham luận về công tác tổ chức, xây dựng Hội, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới nhằm tập trung xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng chí Đào Xuân Nay, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh Bình Thuận đề nghị: Giữ nguyên tên gọi cũng như tổ chức của Hội như Luật NCT và Điều lệ Hội, đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, không sáp nhập vào các tổ chức khác. Đồng chí Châu Minh Tỷ, Trưởng Ban đại diện Hội NCT TP Hồ Chí Minh khẳng định: “Từ thực tiễn quá trình tổ chức và hoạt động của Hội NCT nhất là ở cấp cơ sở không khác với các tổ chức chính trị - xã hội nên trước hết cần giữ ổn định về tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, chế độ thù lao và kinh phí hoạt động.

 

Đồng chí Đỗ Tấn Minh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến tại Hội nghị


Phương thức hoạt động có hiệu quả của Hội là các loại hình câu lạc bộ, đặc biệt là Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với 8 mặt hoạt động giúp NCT cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững”. Đồng chí Đỗ Tấn Minh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Tiền Giang cho biết: “Nhiều năm qua Hội NCT tỉnh Tiền Giang hoạt động theo mô hình Hội 3 cấp đạt hiệu quả cao, tuy là Hội xã hội có tính chất đặc thù, nhưng Hội NCT hoạt động như là một đoàn thể chính trị khác.

 

Đồng chí Châu Minh Tỷ, Trưởng Ban đại diện Hội NCT TP Hồ Chí Minh chia sẻ tại Hội nghị


Từ thực tế đó chúng tôi kiến nghị: Hội hoạt động theo điều lệ, có đầy đủ pháp nhân từng cấp. Mỗi cấp được bố trí cán bộ chuyên trách, có chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động và thù lao cho cán bộ chuyên trách, đồng thời cho chủ trương thực hiện xã hội hóa để Hội tự trang trải hoạt động và chăm sóc NCT nhất là đối tượng khó khăn”.


Đồng chí Đào Xuân Nay, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh Bình Thuận

phát biểu ý kiến về công tác tổ chức Hội


Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phạm Thị Sơn, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cho biết: Phần lớn cán bộ lãnh đạo Hội NCT các địa phương là NCT chuyên trách, không thuộc chỉ tiêu biên chế, được tổ chức gọn nhẹ và rất tâm huyết. Kinh phí hoạt động đề nghị cấp theo nhiệm vụ được giao và chế độ thù lao cho cán bộ chuyên trách theo quy định của Nhà nước. Trong tình hình mới, các cấp Hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với địa phương, phối hợp với các ngành để được hỗ trợ kinh phí và nhân lực, nhất là các ngành đã kí kết, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động của Hội, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở để có nguồn chi hoạt động.