20/12/2019 07:21

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam lần thứ X, khóa V

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ X, khóa V. Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam chủ trì Hội nghị.

 

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền chủ trì Hội nghị

 

Hội nghị tập trung thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội V Hội NCT Việt Nam; Báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức Hội các cấp; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội; Kết quả xếp loại thi đua và công tác thi đua - khen thưởng năm 2019; Nội dung phát động thi đua năm 2020 và công tác nhân sự.

Về kết quả công tác năm 2019, Báo cáo tổng kết nêu rõ: Mặc dù còn nhiều khó khăn, song các cấp Hội, hội viên NCT cả nước đã chung sức, đồng lòng, đoàn kết, cơ bản thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Ban Chấp hành lần thứ IV đề ra. Ba nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT được triển khai đồng bộ, hiệu quả cao. Chương trình “NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, Chương trình “Xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT” ở cơ sở tiếp tục được duy trì, phát triển và có nhiều chuyển biến. Hoàn thành tốt 2 nhiệm vụ Chính phủ giao với kết quả tăng cao hơn những năm trước. Các chương trình phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị tiếp tục được duy trì và phát triển, ngày càng thu hút đông đảo hội viên tham gia. Công tác tuyên truyền của Hội có sự đổi mới, hiệu quả.

Về kết quả 3 năm thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến nay, toàn Hội đã tập hợp đạt 88,6% NCT vào Hội; đạt 81% cán bộ Hội NCT các cấp đươc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, về kỹ năng công tác Hội; đạt 100% NCT trong độ tuổi theo qui định của pháp luật được tổ chức chúc thọ, mừng thọ, được hưởng trợ cấp xã hội, đạt 94% NCT có thẻ BHYT;…

Ban Thường vụ cũng cho ý kiến vào nội dung phát động thi đua năm 2020 và thống nhất với đề nghị của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Hội tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu toàn quốc cho 2 đơn vị, Cờ dẫn đầu Cụm khối cho 10 đơn vị, Bằng khen toàn diện 59 đơn vị và Bằng khen chuyên đề cho 3 đơn vị.

 

 

 

 

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

 

Thảo luận tại Hội nghị, một số đại biểu cho rằng: Ban Thường vụ cần nghiên cứu tìm giải pháp hợp lý để hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy trong toàn Hội. Trung ương Hội đề nghị Chính phủ cho tổng kết Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020 và cho phép tiếp tục thực hiện Đề án giai đoạn 2021 – 2026…

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các Ủy viên Ban Thường vụ, khẳng định: Từ nay đến cuối nhiệm kì, Hội có rất nhiều việc lớn như Hội nghị biểu dương cán bộ Hội tiêu biểu; tổng kết Quyết định 1533 của Thủ tướng Chính phủ; cho ý kiến vào dự thảo sửa đổi Luật NCT trình Quốc hội thông qua và chuẩn bị Đại hội VI Hội NCT Việt Nam vào năm 2021. Chủ tịch đề nghị các Ủy viên Ban Thường vụ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình ở từng khu vực, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất đạt hiệu quả thiết thực, đẩy mạnh phong trào NCT ở địa phương.