11/11/2016 08:31

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII (khoá IV)

Quang cảnh Hội nghị

 

Ngày 7/11/2016, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam (khóa IV) đã tổ chức Hội nghị lần thứ VII. Chủ trì và điều hành Hội nghị có các đồng chí: Anh hùng lao động Cù Thị Hậu, Chủ tịch Trung ương Hội và các Phó Chủ tịch Đàm Hữu Đắc, Phạm Thị Sơn, Ngô Trọng Vịnh.

   Hội nghị nghe Ban Thường vụ Trung ương Hội trình bày các văn bản: Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kì IV (2011-2016); Quy chế Đại hội V, Quy chế bầu cử; Dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Danh sách giới thiệu bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra TW Hội khóa V (nhiệm kì 2016-2021).

Các đại biểu về dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý kiến và nhất trí thông qua các văn bản nêu trên. Kết thúc Hội nghị, Thường trực Trung ương Hội đề nghị các đoàn đại biểu và các đại biểu tham dự Đại hội nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ, tích cực thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội, góp phần để Đại hội đại biểu lần thứ V Hội NCT Việt Nam thành công tốt đẹp.