16/08/2016 02:05

Hội NCT tỉnh Quảng Ngãi: Tập huấn công tác NCT năm 2016

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Vừa qua, Hội NCT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tập huấn bồi dưỡng công tác NCT năm 2016 cho 150 học viên là cán bộ chuyên trách Hội NCT các huyện, thành phố và Chủ tịch, Phó Chủ Hội NCT các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo Hội NCT tỉnh Quảng Ngãi và đại diện một số ngành của tỉnh đến dự, phát biểu chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt nội dung tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Những kiến thức về cơ hội và thách thức đối với già hóa dân số trong thế kỷ 21 và tốc độ gia tăng dân số ở Viêt Nam; Đánh giá kết quả tình hình triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về NCT trong lĩnh vực chăm sóc và phát huy vai trò NCT; Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của Hội NCT cơ sở; Củng cố, thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020; Đánh giá kết quả thực hiện Thông tư 35/2011/TT-BYT của Bộ Y tế, Thông tư 21/2011/TT/BTC của Bộ Tài chính và Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch.

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức về công tác Hội đối với cán bộ làm công tác Hội NCT và tạo cơ hội tiếp cận, học tập kinh nghiệm, cập nhật các thông tin về chế độ, chính sách liên quan đến NCT để từ đó vận dụng vào cách làm cụ thể phù hợp điều kiện, hoàn cảnh của địa phương đem lại hiệu quả hoạt động Hội NCT cơ sở.