08/06/2017 02:18

Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh: Bám sát nhiệm vụ, chủ động linh hoạt trong công tác Hội

Hòa chung truyền thống vẻ vang 76 năm Ngày Truyền thống NCT Việt Nam – Ngày NCT Việt Nam (06/6/1941 – 06/6/2017), trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể; sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở, công tác Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả thiết thực: đã tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách liên quan đến NCT, Hội NCT, trong đó có Quyết định của UBND tỉnh về việc “Chuyển đổi mô hình Ban Đại điện thành Ban Chấp hành Hội NCT tỉnh”; Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, khẳng định vị trí, vai trò của NCT trong xã hội; tạo động lực mới trong hoạt động, thu hút đông đảo các cơ quan, tổ chức, cộng đồng xã hội tham gia chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

 

Thường trực Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh thăm mô hình xưởng gỗ ép

của hội viên NCT phường Bắc Hồng Lý, thị xã Hồng Lĩnh

 

Trong những năm qua, Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy truyền thống và có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và chăm sóc, phát huy NCT nói riêng. Hội NCT tỉnh đã thực hiện thành công mô hình chuyển đổi từ Ban Đại diện sang Ban Chấp hành ở cấp tỉnh, cấp huyện củng cố, kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức ở cả 4 cấp, chú trọng công tác phát triển hội viên bình quân 4.500 – 5.000 người/năm, nâng tổng số hội viên lên 165.855 người, chiếm 94.67 % so với NCT và 13,51% so với dân số toàn tỉnh. Hoạt động của tổ chức Hội NCT sau chuyển đổi đã có nhiều chuyển biến tích cực, Hội thực sự đã phát huy vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân, làm cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là chỗ dựa tin cậy của hội viên NCT trên toàn tỉnh.

Hội đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT trong đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các nhân tố điển hình. Hàng năm, biểu dương kịp thời những cán bộ, hội viên gương mẫu, tâm huyết, có nhiều cống hiến, tiêu biểu cho phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”.

Nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Hội NCT, hàng năm các cấp Hội đã chủ động phối hợp với ngành Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn làm thủ tục, đề nghị xét duyệt hưởng chế độ bảo trợ xã hội cho các cụ từ đủ 80 tuổi trở lên, nâng tổng số người hưởng chế độ bảo trợ xã hội lên 40.280 người. Phối hợp chính quyền địa phương tổ chức Lễ chúc thọ, mừng thọ chu đáo và trang trọng thể hiện truyền thống “Kính lão – trọng thọ” cho 108.260 NCT trên toàn tỉnh. Phối hợp với ngành y tế, các thầy thuốc, hội từ thiện tổ chức truyền thông, chăm sóc sức khỏe, khám và tư vấn về mắt cho 42.765 người, chữa bệnh về mắt và mổ thay thủy tinh thể cho 5.451 NCT, với tổng giá trị 5 tỷ 240 triệu đồng, đây là niềm động viên, có ý nghĩa xã hội và nhân đạo sâu sắc đã đem lại ánh sáng, niềm vui, niềm phấn khởi to lớn đối với NCT và những người bị bệnh khiếm thị về mắt. Phối hợp các đoàn thể, vận động đóng góp, hỗ trợ xóa 2.000 ngôi nhà, hàng vạn suất quà cho hộ NCT có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa.

Trong những năm qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe được Hội hết sức quan tâm, với 2.500 Câu lạc bộ NCT các loại hình khác nhau, thu hút 45 ngàn NCT tham gia, trong đó có 90 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, điển hình Câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ Thơ Đường, Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ,… các giải bóng chuyền, cầu lông, hoạt động văn hóa, văn nghệ vào các ngày lễ của các đội văn nghệ NCT thu hút nhiều người ở các địa phương đến dự.

 

Đồng diễn dưỡng sinh Thức vũ kinh của NCT tỉnh Hà Tĩnh

 

Trong xây dựng nông thôn mới, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên động viên con cháu hiến đất, tài sản trên đất, huy động tiền của và ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa ở địa phương, xây dựng 640 mô hình kinh tế trang trại, gia trại có hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Đóng vai trò then chốt trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, vận động nhân dân trên địa bàn xóa bỏ những hủ tục, mê tín, xây dựng làng xã văn hóa; ký cam kết, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt phong trào “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn thuần phong mỹ tục, phòng chống tệ nạn xã hội, nêu cao vai trò giáo dục con cháu trong gia đình góp phần xây dựng cụm dân cư, khối phố văn minh, gia đình văn hóa.

Vai trò Hội NCT còn được thể hiện rõ nét qua việc tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ và phát huy sức mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân, tham mưu ý kiến chất lượng cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Có trên 8.000 hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể,… trong đó có trên 700 hội viên làm Bí thư chi bộ, thôn trưởng, khối trưởng, 181 hội viên là chủ tịch Hội,….  Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, các biểu hiện tiêu cực, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần giữa vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các phong trào thi đua của hội đã khơi dậy tiềm năng của NCT trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Với tinh thần “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, phát huy truyền thống 76 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam, mỗi cán bộ, hội viên NCT tỉnh Hà Tĩnh nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Hội NCT Việt Nam lần thứ V và Đại hội Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 để ra, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh  thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lầ thứ XVIII, xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh, văn minh.