08/08/2023 11:17

Đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận

Ngày 4/8, Đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận. Tham dự buổi làm việc về phía Hội NCT Việt Nam có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV; cùng lãnh đạo các Ban Chăm sóc NCT, Phát huy vai trò NCT, Văn phòng Trung ương Hội. Về phía tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và các sở, ngành… liên quan.Đồng chí Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí Phan Hữu Đức, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh báo cáo: Ninh Thuận có tổng số 60.884 NCT, chiếm 10,31% dân số. Trong đó, 14.468 NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, 59.666 NCT có thẻ BHYT. Hội NCT tỉnh triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương tới Hội cơ sở. Các BĐD huyện, thành phố, Hội cơ sở xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2023, giao chỉ tiêu phấn đấu vận động, tuyên truyền, phát triển hội viên…Đồng chí Nguyễn Đức Thanh ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu kết luận hội nghị

6 tháng đầu năm có 15.375 NCT được chăm sóc sức khỏe định kì, 7.773 NCT được lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu. Các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tổ chức sinh hoạt tường xuyên, bảo đảm triển khai các nội dung. Tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát NCT các cấp năm 2023, với 34 tiết mục xuất sắc được chọn từ cấp cơ sở. Có 361 NCT làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp và 671 NCT làm kinh tế giỏi các cấp, tạo nhiều việc làm mới, tăng thu nhập và phát triển kinh tế - xã hội.

Trao đổi thảo luận trong buổi làm việc, các đại biểu thống nhất về một số vấn đề: Xung quanh việc chuyển đổi mô hình Hội NCT, Ninh Thuận đủ điều kiện để thành lập cấp tỉnh và huyện, thị. Tập trung quan tâm chế độ chính sách cho NCT về hưởng trợ cấp xã hội, nuôi dưỡng các cụ neo đơn, không nơi nương tựa; thăm và chúc thọ NCT; bảo hiểm y tế. Tạo mọi điều kiện cơ sở vật chất cho Hội NCT các cấp hoạt động. Xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT. Xã hội hóa dịch vụ chăm sóc NCT ở địa phương...Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam

Các đại biểu kiến nghị: Đề nghị Trung ương Hội NCT Việt Nam có ý kiến với Bộ Nội vụ xem xét Thông tư 03/2013 ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lí Hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, tại khoản 2, Điều 7 quy định: “Chế độ, chính sách đối với những người công tác tại Hội không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo thỏa thuận giữa Hội với người công tác tại Hội, bảo đảm tương quan trong nội bộ Hội và theo quy định của Bộ luật Lao động, quy định pháp luật có liên quan”. Theo đó, người làm công tác Hội không phải là cán bộ đã nghỉ hưu thì phải sử dụng kinh phí của Hội để Hợp đồng lao động. Hiện nay Hội không có kinh phí để hợp đồng nên không có cán bộ làm công tác Hội ở cơ sở.Đồng chí Phan Hữu Đức - Trưởng ban Đại diện Hội NCT Ninh Thuận báo cáo về tình hình hoạt động và công tác hội

Đề nghị Trung ương khi kí liên tịch phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể, nên có quy định cơ quan nào là chủ trì để phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả. Khi thành lập Hội 4 cấp, cần thống nhất về mô hình tổ chức bộ máy, cán bộ Hội các cấp, nhất là cấp tỉnh, cấp huyện. Về chính sách đối với NCT, cần quan tâm, kiến nghị các cơ quan liên quan hạ độ tuổi trong thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với NCT từ 80 xuống 75 tuổi. Việc huy động Quỹ chăm sóc và Phát huy vai trò NCT cần được đưa vào hệ thống huy động các loại quỹ như: Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Phòng, chống và khắc phục thiên tai. Quan tâm tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Hội các cấp, nhất là cán bộ mới; tổ chức hội thảo, tọa đàm, giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các tỉnh, các vùng, miền. Trung ương Hội cần có chính sách kêu gọi đầu tư xây dựng các Trung tâm Chăm sóc NCT ở địa phương.Đồng chí Đoàn Hữu Bẩy, Chánh Văn phòng TW Hội tham gia ý kiến

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình trân trọng cảm ơn, đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp của cấp ủy, chính quyền, ban ngành các cấp trong tỉnh với công tác Hội NCT, ghi nhận: Qua ý kiến phát biểu cho thấy, các đồng chí ở địa phương nắm rất chắc, đầy đủ về chính sách, chế độ, hoạt động của Hội NCT. Ninh Thuận có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội. Công tác xây dựng Đảng, vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy rất hiệu quả. Thời gian tới cần tổ chức thực hiện quán triệt đến cơ sở Kết luận 58. Sẽ có hướng dẫn chung về thành lập chuyển đổi theo mô hình mới. Đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm về vấn đề chuyển đổi này. Xây dựng chiến lược cho NCT trong tình hình mới. Động viên NCT tham gia tích cực tất cả các phong trào của địa phương; thường xuyên đóng góp ý kiến cho cấp ủy Đảng, chính quyền. Chú ý trên lĩnh vực tư tưởng; quan tâm ý kiến, tâm tư của NCT. Đề cao trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò NCT với địa phương. Đẩy mạnh phong trào NCT tham gia làm kinh tế sản xuất giỏi, phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng"… Chủ tịch bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành quan tâm hơn đến công tác Hội, NCT…Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ trao 50 triệu đồng cho NCT nghèo hoàn cảnh khó khăn của tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Thanh kết luận buổi làm việc: Hệ thống chính trị toàn tỉnh cần quán triệt nêu cao nhận thức về NCT. Tổ chức triển khai các chủ trương chính sách về NCT. Chuyển đổi theo mô hình mới sẽ làm tùy theo từng địa phương. Về biên chế cho Hội sẽ nghiên cứu thêm theo quy định. Đổi mới phương thức hoạt động ở cơ sở. Xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT gặp khó nhưng vẫn phải làm. Xã hội hóa công tác chăm sóc NCT; nghiên cứu thêm việc thành lập các trung tâm chăm sóc NCT. Quan tâm hơn đến công tác Hội NCT.

Cũng trong buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình đã trao 17 Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT” cho các đồng chí có nhiều đóng góp trong hoạt động NCT. Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ trao 50 triệu đồng cho NCT nghèo hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

Nguồn: Thu Thủy/ Tạp chí Người cao tuổi