01/11/2023 08:37

Văn bản số 495/HNCT-PH ngày 31/10/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ IV

Ngày 31/10/2023, Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 495/HNCT-PH gửi Ban Đại diện/Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ IV.
Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Nguồn: Văn phòng TW Hội