10/10/2023 13:46

Văn bản số 470/HNCT-BCS ngày 10/10/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023

Ngày 10/10/2023, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 470/HNCT-BCS gửi BĐD/Hội NCT các tỉnh thành phố về việc báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Nguồn: Ban Chăm sóc NCT TW Hội