30/08/2023 12:53

Văn bản số 399/CV-HNCT-BĐN ngày 22/8/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc đề nghị chỉ đạo tuyên truyền sự kiện nổi bật hoat động người cao tuổi

Ngày 22/8/2023, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam banhành Văn bản số 399/CV-HNCT-BĐN gửi Lãnh đạo Ban Công tác NCT các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy về việc đềnghị chỉ đạo tuyên truyền sự kiện nổi bật hoạt động NCT.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội