30/08/2023 06:59

Văn bản số 337/CV-HNCT ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam

Ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 337/CV-HNCT gửi Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội NCT Việt Nam; Chủ tịch, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam.

 Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Nguồn: Văn phòng TW Hội