15/08/2023 10:14

Văn bản số 317/CV-HNCT/BCS ngày 11/8/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc tham gia Giải cầu lông trung cao tuổi năm 2023

Ngày 11/8/2023, Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 317/CV-HNCT/BCS gửi BĐD/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc tham gia Giải cầu lông trung cao tuổi năm 2023 (kèm Điều lệ Giải).

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Nguồn: Ban Chăm sóc NCT TW Hội