20/05/2024 11:05

Văn bản số 176/CV-HNCT/BCS ngày 20/5/2024 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam gửi BĐD/Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc tuyển chọn vận động viên tham dự Giải Bơi truyền thống trung cao tuổi toàn quốc lần thứ XXVI năm 2024

Văn bản số 176/CV-HNCT/BCSngày 20/5/2024 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam gửi BĐD/Hội NCT các tỉnh,thành phố về việc tuyển chọn vận động viên tham dự Giải Bơi truyền thống trungcao tuổi toàn quốc lần thứ XXVI năm 2024.

Xem và tải nội dungvăn bản tại đây.

Nguồn: Ban Chăm sóc NCT TW Hội