09/05/2023 14:25

Văn bản số 157/BTV-HNCT ngày 08/5/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi lần thứ IV

Ngày 08/5/2023, Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 157/BTV-HNCT gửi BĐD/ Hội NCT các tỉnh, thành phố về việc tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi lần thứ IV.
Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT TW Hội