08/05/2024 13:40

Văn bản số 151/BTV-HNCT, ngày 08/5/2024 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam, Ngày NCT Việt Nam và 29 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam

Ngày 08/5/2024, Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 151/BTV-HNCT về việc tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam, Ngày NCT Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2024) và 29 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995 – 10/5/2024).

.

- Xem và tải nội dung văn bản tại đây (Đính kèm Đề cương tuyên truyền 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2024) và 29 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995 – 10/5/2024) tại đây.

- Tải nội dung Đề cương tuyên truyền (file word) tại đây.

Nguồn: Văn phòng TW Hội