13/04/2023 08:40

Văn bản số 111/CV-HNCT/BCS ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam về việc tham gia Giải Bóng chuyền hơi toàn quốc lần thứ IX năm 2023 cúp Động lực

Ngày 29/3/2023, Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam ban hành Văn bản số 111/CV-HNCT/BCS gửi BĐD/ Hội nCt các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tham gia Giải Bóng chuyền hơitoàn quốc lần thứ IX năm 2023 cúp Động lực (gửi kèm Điều lệ số 10/ĐL-LĐBCVN, ngày 14/2/2023).

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.
Nguồn: Ban Chăm sóc NCT TW Hội