14/05/2024 11:15

Kế hoạch triển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2025); 30 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995 – 10/5/2025) và các ngày lễ lớn của đất nước

Ngày 10/5/2024, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Kế hoạch số: 158/KH-HNCT Triển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2025); 30 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995 – 10/5/2025) và các ngày lễ lớn của đất nước.

 Xem và tải nội dung kế hoạch tại đây.

Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội