10/05/2024 13:22

Kế hoạch triển khai các hoạt động trọng tâm Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024

Ngày 08/5/2024, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành Kế hoạch số 153/KH-HNCT gửi Ban Đại diện/Hội Người cao tuổi các tỉnh, thành phố về việc triển khai các hoạt động trọng tâm Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 (gửi kèm Công văn số 01/CV-UBQGNCT ngày 06/5/2024 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024; Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024).

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Nguồn: Ban Chăm sóc NCT TW Hội