24/05/2024 13:28

Kế hoạch số 181/KH-BTV ngày 21/5/2024 của Ban Thường vụ TW Hội về tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ năm, Hội nghị Ban Chấp hành giữa nhiệm kỳ (khóa VI)

Ngày 21/5/2024, Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam ban hành Kế hoạch số 181/KH-BTV gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ năm, Hội nghị Ban Chấp hành giữa nhiệm kỳ (khóa VI).

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

Nguồn: Văn phòng TW Hội