24/05/2024 14:52

Kế hoạch số 170/KH-HNCT ngày 17/5/2024 của Ban Thường vụ TW Hội Tổ chức Hội nghị Biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5/2024, Ban Thường vụ TW Hội NCT Việt Nam ban hành Kế hoạch số 170/KH-HNCT gửi Ban Đại diện/ Hội NCT các tỉnh, thành phố Tổ chức Hội nghị Biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019 - 2024 .
Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT TW Hội