22/11/2022 15:37

Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội NCT tỉnh Hưng Yên

Ngày 22/11, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường và triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030 cho cán bộ làm công tác Hội NCT tỉnh Hưng Yên.Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Tham dự, chủ trì Hội nghị có TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam. Lãnh đạo Ban Chăm sóc NCT, Ban Phát huy vai trò NCT Trung ương Hội, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường làm báo cáo viên; cùng 200 cán bộ chủ chốt Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở của tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng nhấn mạnh: Trong những năm qua cùng với những thành tựu hết sức quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại và an ninh quốc phòng; công tác bảo vệ môi trường với sự phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội NCT Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả, góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường ở các địa phương, tạo tiền đề quan trọng để phát triển trong thời gian tới.Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị

 

Quang cảnh lớp tập huấn

Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Hội NCT Việt Nam đã tổ chức triển khai thực hiện các phong trào “NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” với nhiều hoạt động thiết thực. Nhiều cơ sở Hội đã xây dựng các mô hình tổ chức tự quản bảo vệ môi trường của NCT; duy trì, tham gia các hoạt động “Thứ bảy, Chủ nhật xanh, tình nguyện làm sạch môi trường”, phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; xây dựng các mô hình NCT tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu có các mô hình: Doanh nghiệp xử lí rác thải của NCT huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; Hợp tác xã xử lí rác thải của NCT xã Thạch Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Hợp tác xã xử lí rác thải xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; thu gom, phân loại, xử lí rác thải nhựa của Hội NCT phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình… Tổ chức tuyên truyền, tập huấn trên 110.500 buổi cho 7,36 triệu lượt cán bộ, hội viên và NCT về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về môi trường góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương...Báo cáo viên Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt nội dung bảo vệ môi trường

Sau khi nghe các nội dung các chuyên đề do báo cáo viên trình bày, các đại biểu thảo luận tập trung vào công tác thu gom, ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa và túi ni lông ra môi trường; Chương trình Hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 138 ngày 30/3/2022 giữa Hội NCT Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022 -2026; Kế hoạch số 494 ngày 8/11/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam; sau khi thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức tập huấn các nội dung liên quan tại tỉnh Hưng Yên, địa phương có nhiều mô hình, kinh nghiệm về NCT tham gia bảo vệ môi trường phòng, chống rác thải nhựa. Hội nghị tập huấn nhằm tiếp tục tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội NCT và cộng đồng, đóng góp chung vào những nỗ lực về bảo vệ môi trường của Đảng, Nhà nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Phó Chủ tịch Phan văn Hùng đề nghị các cán bộ Hội tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai ở địa phương và tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện, bảo đảm quyền và lợi ích của NCT.Đồng chí Nguyễn Xuân Lập, Trưởng ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội trình bày nội dung Chương trình Hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030

Hưng Yên là tỉnh đầu tiên được Trung ương Hội chọn tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường và triển khai Chương trình Hành động Quốc gia về NCT đến 100% Chủ tịch Hội NCT cấp xã và BĐD Hội NCT cấp huyện. Hội nghị nhằm tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, về chăm sóc, phát huy vai trò NCT cho cán bộ, hội viên Hội NCT tỉnh Hưng Yên, từ đó đóng góp thiết thực vào công tác bảo vệ môi trường và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Thanh Hà