Giới thiệu

 
Giới thiệu

 


 “Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nước nhà”
(HỒ CHÍ MINH).

 

PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
TẶNG

 

HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG

 

CHO CÁC THẾ HỆ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆTNAM

 

Đã có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và của dân tộc

 

CHỦ TỊCH NƯỚC
Nguyễn Minh Triết
(Quyết định số 760/QĐ-CTN, 
ngày 2/6/2010) 


 

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẶNG

 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG
Hạng Nhất

 

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆTNAM

 

Đã có thành tích xuất sắc, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc và phát huy 
vai trò người cao tuổi, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

 

CHỦ TỊCH NƯỚC
Trương Tấn Sang
(Quyết định số 47/QĐ-CTN, 
ngày 9/1/2015). 

 


Bác Hồ với NCT Thủ đô
(Ảnh tư liệu/ Bqllang.gov.vn)

“Tuổi cao chí càng cao, Nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” 
(Nội dung Bức trướng của BCH TW Đảng tặng Hội NCT Việt Nam Đại hội II)
“Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 
(Khoản 3, Điều 37, Hiến pháp năm 2013)
“Sống khoẻ, sống vui, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội” 
(Điều lệ Hội NCT ViệtNam khoá IV).

 

 

VIỆC VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

Ngày 24/9/1994, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh kí Quyết định thành lập Hội NCT Việt Nam. 
Sau đó, Ban Vận động đã triệu tập đại biểu NCT cả nước tiến hành Đại hội thành lập Hội 
NCT Việt Nam, vào các ngày 9-10/5/1995

 


Phiên họp của Ban Vận động thành lập Hội NCT Việt Nam
ngày 10 tháng 12 năm 1993, tại Hà Nội.

         Từ giữa thế kỉ 20 đến nay, thế giới có sự tiến bộ vượt bậc về tuổi thọ. Tuổi thọ bình quân từ năm 1950 đến năm 2002 đã tăng 20 năm lên 66 tuổi, đến năm 2050 có thể tăng 10 năm tuổi. Thành tựu này đồng nghĩa với việc dân số thế giới có tuổi thọ trên 60 sẽ tăng nhanh; tỷ lệ NCT sẽ tăng từ 10% năm 1998 lên 15% năm 2025.

         Đáp lại các cơ hội và thách thức của hiện tượng già hóa dân số thế kỉ 21, xúc tiến phát triển một xã hội cho mọi lứa tuổi, tháng 10 năm 1982, lần đầu tiên Liên hợp quốc tổ chức Đại hội thế giới về NCT. Đại hội thông qua Chương trình hành động quốc tế dài hạn về NCT; phát động Năm Quốc tế NCT.

         Năm 1991, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết “Những nguyên tắc thuộc đạo lí đối với NCT” làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động về NCT quốc tế và từng quốc gia; lấy ngày 01 tháng 10 hàng năm là ngày Quốc tế NCT, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 1991.

         Thực hiện Nghị quyết của Liên hợp quốc về NCT, NCT cả nước có nguyện vọng được hoạt động trong một tổ chức thống nhất, đặc thù để tiếp tục đóng góp tài lực, kinh nghiệm vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

         Nhận thấy yêu cầu trên, theo sáng kiến của một số lão thành cách mạng, Viện Lão khoa Việt Nam, đồng thời được sự chỉ đạo của Ban Dân vận TW, Ban Vận động thành lập Hội NCT Việt Nam được hình thành gồm 15 vị: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch danh dự UBTW MTTQ Việt Nam làm Trưởng ban. Đầu tháng 3/1994, Ban Vận động trình Chính phủ Hồ sơ xin thành lập Hội NCT ViệtNam.

         Ngày 24/9/1994, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh kí Quyết định thành lập Hội NCT ViệtNam. Sau đó, Ban Vận động đã triệu tập đại biểu NCT cả nước tiến hành Đại hội thành lập Hội NCT ViệtNamvào các ngày 9-10/5/1995.

                                                                                        (Nguồn: Văn phòng Trung ương Hội)

 

 

 

  CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG HỘI KHÓA V

Bà: Phạm Thị Hải Chuyền


   PHÓ CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG HỘI KHÓA V 

                                            1. Ông: Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực

                                            2. Bà: Phạm Thị Sơn, Phó Chủ tịch

                                            3. Ông: Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch

                                            4. Ông: Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch

                 


TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG HỘI KHÓA V

Bà: Hoàng Thị Việt Phương


 

 

BAN THƯỜNG VỤ 

TRUNG ƯƠNG HỘI KHÓA V

(19 đồng chí)

 

 

 

1

 Phạm Thị Hải Chuyền

Chủ tịch TW Hội NCT Việt Nam

 

 

2

 Đàm Hữu Đắc

Phó Chủ tịch  TW Hội  NCT Việt Nam

 

 

3

 Phạm Thị Sơn 

Phó Chủ tịch TW Hội  NCT ViệtNam

 

 

4

 Ngô Trọng Vịnh 

Phó Chủ tịch TW Hội  NCT Việt Nam

 

 

5

 Nguyễn Hòa Bình 

Phó Chủ tịch TW  NCT ViệtNam

 

 

6

 Đặng Tài Tính

Chánh Văn phòng TW Hội

 

 

7

 Hoàng Thị Việt Phương

Trưởng Ban Tổ chức- Kiểm tra TW Hội

 

 

8

 Lưu Thị Hường 

Trưởng Ban Chăm sóc NCT TW Hội

 

 

9

 Phan Thùy Nghĩa 

Trưởng Ban Phát huy vai trò NCT TW Hội

 

 

10

Ngô Thị Mến

Trưởng Ban Đối ngoại TW Hội

 

 

11

 Hà Đăng Hạnh

Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Quảng Ninh

 

 

12

 Lê Văn Kiện 

Trưởng Ban Đại diện Hội NCT TP. Đà Nẵng

 

 

13

 Châu Minh Tỷ

Trưởng Ban Đại diện Hội NCT TP. HCM  

 

 

14

 Bùi Anh Tuấn

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP. Hà Nội,

Trưởng Ban Đại diện Hội NCT TP. Hà Nội.

 

 

15

Rơ Chăm Hyéo

Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh Gia Lai

 

 

16

Nguyễn Đức Thắng

Chủ tịch Hội NCT Thanh Hóa

 

 

17

Phạm Quốc Huynh

Chủ tịch Hội NCT Hải Phòng

 

 

18

Đỗ Tấn Minh

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Tiền Giang

 

 

19

Nguyễn Thanh Cao

Tổng Biên tập Báo NCT

 

BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG HỘI KHOÁ V

( 5 Ủy viên)

 

1. Hoàng Thị Việt Phương 

UV BTV,  Trưởng Ban Kiểm tra TW Hội

(Trưởng Ban Tổ chức- Kiểm tra)

2. Nguyễn Đình Hòa 

UV BCH, Ủy viên Phó Trưởng Ban Kiểm tra TW Hội (Phó Trưởng Ban Chăm sóc NCT)

3. Đoàn Trọng Loan   

UV BCH , Ủy viên Ban Kiểm tra TW Hội

(Phó Trưởng Ban Phát huy vai trò NCT)

 4. Cù Thiện Cơ 

UV BCH , Ủy viên Ban Kiểm tra TW Hội

(Phó Chánh Văn phòng TW Hội)

5.  Nghiêm Hải Nam

Ủy viên Thường trực Ban Kiểm tra TW Hội

(Trưởng Phòng Kiểm tra,  Ban Tổ chức - Kiểm tra)

           

 

 

 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM KHÓA V

(101 Ủy viên)

 

I. Tỉnh  thành phố (62 Ủy viên)

 1.  

Nguyễn Ngọc Anh

 Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Bình Định

 1.  

Hà Việt Ái

 Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Cao Bằng

 1.  

Nguyễn Thành Công

 Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh An Giang

 1.  

Trần Chương

 Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh  Rịa - Vũng Tàu

 1.  

Hồ Thị Thúy Do

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Đăk Lăk

 1.  

Lê Hữu Đê

Phó trưởng Ban Thường trực BĐD Hội NCT tỉnh Sơn La

 1.  

Đàm Xuân Đêu

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Lâm Đồng

 1.  

Cù Đức Đua

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Yên Bái

 1.  

Lê Hoàng Đức

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Đồng Tháp

 1.  

Lê Xuân Hạnh

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Khánh Hòa

 1.  

Hà Đăng Hạnh

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Quảng Ninh

 1.  

Trần Thị Thu Hạnh

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Ninh Bình

 1.  

Huỳnh Khắc Hiệp

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Bến Tre

 1.  

Trần Thị Kim Hoa

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh

 1.  

Hoàng Đức Hoan

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Bắc Kạn

 1.  

Trần Thanh Hồng

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Trà Vinh

 1.  

Nguyễn Duy Hy

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Hưng Yên

 1.  

Phạm Quốc Huynh

Chủ tịch Hội NCT TP. Hải Phòng

 1.  

Nguyễn Huỳnh

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Kon Tum

 1.  

Đặng Xuân Hùng

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnhNamĐịnh

 1.  

Nguyễn Thái Hùng

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Thái Bình

 1.  

Rơ Chăm H'Ýeo

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Gia Lai

 1.  

Bùi Ỉnh

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hòa Bình

 1.  

Nguyễn Tuấn Khanh

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Vĩnh Phúc

 1.  

Lê Văn Kiện

Trưởng BĐD Hội NCT TP. Đà Nẵng

 1.  

Phạm Hồng Kỳ

 Phó trưởng Ban ĐD Hội NCT tỉnh HàNam

 1.  

Ngô Thị Hồng Lạc

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Vĩnh Long

 1.  

Hồ Viết Lễ

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Thừa Thiên Huế

 1.  

Nguyễn Thị Kim Liên

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Đồng Nai

 1.  

Phạm Văn Long

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Tuyên Quang

 1.  

Nguyễn Hiền Lương

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Bạc Liêu

 1.  

Triệu Quốc Lương

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Hà Giang

 1.  

Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Ninh Thuận

 1.  

Đỗ Tấn Minh

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Tiền Giang

 1.  

 Đào Xuân Nay

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Bình Thuận

 1.  

Mai Văn Nhân

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Sóc Trăng

 1.  

Nguyễn Văn Nhung

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Long An

 1.  

Nguyễn Nhung

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh QuảngNam

 1.  

Nguyễn Ngọc Nhuyễn

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Tây Ninh

 1.  

Lê Xuân Phùng

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Lai Châu

 1.  

Nguyễn Hà Phương

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Quảng Trị

 1.  

Nguyễn Văn Quận

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Tây Ninh

 1.  

Vũ Bá Rồng

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Bắc Ninh

 1.  

Nguyễn Ngọc Sang

Trưởng BĐD Hội NCT thành phố Cần Thơ

 1.  

Nguyễn Phong Tam

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Kiên Giang

 1.  

Nông Ngọc Tăng

Phó trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Lạng Sơn

 1.  

Nguyễn Tấn Tới

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Đăk Nông

 1.  

Bùi Anh Tuấn

Trưởng BĐD Hội NCT TP.Hà Nội

 1.  

Châu Minh Tỷ

Trưởng BĐD Hội NCT TP.Hồ Chí Minh

 1.  

Nguyễn Hữu Thành

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Cà Mau

 1.  

Nguyễn Trung Thành

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Phú Yên

 1.  

Nguyễn Đức Thắng

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Thanh Hoá

 1.  

Đinh Minh Thử

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Quảng Bình

 1.  

Trần Văn Thường

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Quảng Ngãi

 1.  

Dương Văn Trọng

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Bắc Giang

 1.  

Nguyễn Văn Vẫy

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Bình Phước

 1.  

Lù Văn Vin

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Điện Biên

 1.  

Nguyễn Xuân Vinh

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Bình Dương

 1.  

Cao Đăng Vĩnh

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Nghệ An

 1.  

Nguyễn Sỹ Vượng

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Lào Cai

 1.  

Nguyễn Văn Xuất

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Phú Thọ

 1.  

Nguyễn Ngọc Yến

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Thái Nguyên

II.  Các  bộ  ngành  đoàn thể  tổ chức xã hội: (11 Ủy viên)

 1.  

Lưu Duy Dần

Chủ tịch Hiệp Hội Làng nghề ViệtNam,

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch NCT ViệtNam

 1.  

Nguyễn Trọng Đàm

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 1.  

Võ Văn Cận

Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP ViệtNam

 1.  

Lê Minh Giang

Chánh Văn phòng UBQG về NCT ViệtNam

 1.  

Trần Thị Hương

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ ViệtNam

 1.  

Nguyễn Hồng Lý

Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân ViệtNam

 1.  

Linh mục
Trần Xuân Mạnh

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo ViệtNam

 1.  

Trần Xuân  Nhĩ

Chủ tịch Hiệp hội vì giáo dục cho mọi người VN TW Hội Khuyến học VN

 1.  

Hòa thượng
Thích Gia Quang
 (Đồng Văn Thu)

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự TW Giáo hội Phật giáo VN

 1.  

Đào Thị Thanh Tâm

Phó Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN

 1.  

Nguyễn Văn Xuyên

Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Hội Cựu Giáo chức VN

III.  Cơ quan Trung ương Hội (17 Ủy viên)

 1.  

Nguyễn Hòa Bình

Phó Chủ tịch TW Hội NCT ViệtNam

 1.  

Phạm Thị Hải Chuyền

Nguyên Ủy viên BCH TW Đảng  nguyên Bộ Trưởng Bộ LĐTB&XH, Chủ tịch Hội NCTVN

 1.  

Cù Thiện Cơ

Phó Chánh Văn phòng TW Hội NCT VN

 1.  

Đàm Hữu Đắc

Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội NCT ViệtNam

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Chánh Văn phòng TW Hội NCT VN

 1.  

Vũ Thị Hiểu

Phó Trưởng Ban Chăm sóc  NCT VN

 1.  

Nguyễn Đình Hòa

Phó Trưởng Ban Chăm sóc NCT TW Hội NCT VN

 1.  

Lưu Thị Hường

Trưởng Ban Chăm sóc NCT TW Hội NCT VN

 1.  

Đoàn Trọng Loan

Phó Trưởng Ban Phát huy vai trò NCT TW Hội NCT VN

 1.  

Ngô Thị Mến

Trưởng Ban Đối ngoại TW Hội NCT VN

 1.  

Phan Thùy Nghĩa

Trưởng Ban Phát huy vai trò NCT TW Hội NCT VN

 1.  

Phạm Tuyết Nhung

Phó Trưởng Ban Đối ngoại TW Hội NCT VN

 1.  

Hoàng Thị Việt Phương

Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội NCT VN

 1.  

Phạm Thị Sơn

Phó Chủ tịch TW Hội NCT ViệtNam

 1.  

Nguyễn Xuân Sùng

Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội NCT VN

 1.  

Đặng Tài Tính

Chánh Văn Phòng TW Hội NCT VN

 1.  

Ngô Trọng Vịnh

Phó Chủ tịch TW Hội NCT ViệtNam

 

 

IV. Các đơn vị trực thuộc và phối hợp  (11 Ủy viên)

 1.  

Bùi Đăng Bằng

Tổng biên tập Tạp chí  NCT

 1.  

Nguyễn Thanh Cao

Tổng biên tập Báo  NCT

 1.  

Trần Thị Dung

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Chăm sóc SK NCT

 1.  

Nguyễn Thị Đức

Giám đốc Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT

 1.  

Nguyễn Thị Hảo

Trưởng ban huấn luyện CLB sức khỏe ngoài trời NCT TP.Hà Nội

 1.  

Nguyễn Thế Huệ

Viện trưởng Viện Nghiên cứu NCT ViệtNam

 1.  

Nguyễn Thị Huệ

Giám đốc Trung tâm Cao niên 1/10 TW Hội NCT VN

 1.  

Nguyễn Thị Nga

Tổng Giám đốc Quỹ Trái tim vàng VN

 1.  

Nguyễn Tuấn Ngọc

Giám đốc Trung tâm chăm sóc  NCT Bách niên Thiên Đức                                                  

 1.  

Đỗ Khắc Thiện

Trưởng Đoàn nghệ thuật 19/5

 1.  

Nguyễn Xuân Vinh

Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội và chăm sóc NCT

         

 

                                                                            (Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra, Trung ương Hội
                                                                                      Cập nhật, ngày 21 tháng 12 năm 2017)