Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số 10/CTPH-HKHVN-HNCTVN Chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam về đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2018 – 2021 17/01/2018 Chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt...
Kế hoạch phối hợp thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017–2020 28/08/2017 Kế hoạch phối hợp thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017–2020...
Số 239/CTPH-HNCT-BTNMT, ngày 26 tháng 7 năm 2017 Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2022 26/07/2017 Chương trình phối hợp số 239/CTPH-HNCT-BTNMT, ngày 26 tháng 7 năm 2017 giữa Hội Người...
Số 1633/CTPH-BVHTTDL-TWHNCT Chương trình phối hợp Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2017 - 2021 19/04/2017 Chương trình phối hợp số 1633/CTPH-BVHTTDL-TWHNCT, ngày 19 tháng 4 năm 2017 giữa Bộ...
Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam 24/03/2017 Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam (Phê duyệt kèm theo...
Số 219/KH-HNCT-BĐBP Kế hoạch Liên tịch số 219/KH-HNCT-BĐBP, ngày 17/6/2016 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội NCT Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng..... 17/06/2016 Kế hoạch Liên tịch số 219/KH-HNCT-BĐBP, ngày 17/6/2016 về việc tổ chức Hội nghị...
Số 105/CTPH-HNCT-BCA Chương trình phối hợp hành động giữa Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020 08/04/2016 Chương trình phối hợp hành động giữa Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Công...