LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 08/6 - 14/6/2020)

Ngày đăng: 05/06/2020

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 08/6 - 14/6/2020)

 

Thứ/ngày/tháng

Nội dung công việc

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

 

Thứ Hai

(08/6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

(09/6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

(10/6)

- 8h30: Họp BCH Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội (mời các đ/c Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Kiểm tra Đảng ủy dự)

 

- 14h00: Họp Thường trực Trung ương Hội (mời các đ/c Trưởng Ban TCKT, Chánh Văn phòng dự, đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký)

BTC, Văn phòng ĐU

Ban TCKT

 

HTT3

HTT3

 

 

Thứ Năm

(11/6)

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

(12/6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

(13/6)

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

(14/6)

 

 

 

 

VĂN PHÒNG TW HỘI