LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 23/11 - 29/11/2015)

Ngày đăng: 20/11/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 23/11 - 29/11/2015)

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

 

 

Thứ Hai (23/11)

 

 

-   8h30: Các ban, Văn phòng giao ban công tác tuần.

 

-   Chủ tịch Cù Thị Hậu dự họp Quốc hội (cả tuần).

 

-   PCT TT Đàm Hữu Đắc dự Tập huấn về kỹ năng công tác xã hội và chăm sóc NCT của tỉnh Cao Bằng từ ngày 22-24/11/2015  (Ban CS và các đ/c tổ chức lớp tập huấn cùng đi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà Quốc hội

 

Tỉnh Cao Bằng

 

 

 

 

Thứ Ba (24/11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư (25/11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm (26/11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu (27/11)

 

-   14h00: Họp Đảng ủy cơ quan TW Hội (mời các đồng chí Đảng ủy viên dự)

 

 

 

 

 

 

 

HTT3

Thứ Bảy (28/11)

 

 

 

Chủ Nhật (29/11)

 

 

 

VĂN PHÒNG TW HỘI