LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 09/11 - 15/11/2015)

Ngày đăng: 06/11/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 09/11 - 15/11/2015)

 

 

Thứ/ngày/ tháng

Nội dung công việc

Đơn vị chuẩn bị

Địa điểm

 

 

Thứ Hai (09/11)

 

-       8h30: Các ban, Văn phòng giao ban công tác tuần.

 

-    Chủ tịch Cù Thị Hậu dự họp Quốc hội Khóa XIII Kỳ họp lần X (cả tuần).

 

-    PCT Ngô Trọng Vịnh dự Hội nghị Giao ban Cụm thi đua số III (lãnh đạo Ban TC-KT cùng dự).

 

 

 

 

 

HTQH

 

 

Tp

Hải Phòng

 

 

 

Thứ Ba (10/11)

 

-       Hội nghị Giao ban Cụm thi đua số VII (lãnh đạo Văn phòng dự).

 

 

 

 

 

 

Tỉnh

Lâm Đồng

 

 

Thứ Tư (11/11)

 

-    PCT Ngô Trọng Vịnh dự Hội nghị Giao ban Cụm thi đua số II (lãnh đạo Ban Phát huy cùng dự).

 

 

 

 

 

 

Tỉnh

Cao Bằng

 

 

Thứ Năm (12/11)

 

-    PCT TT Đàm Hữu Đắc dự Hội nghị Giao ban Cụm thi đua số IV (lãnh đạo Ban Phát huy cùng dự).

 

-       Hội nghị Giao ban Cụm thi đua số VI (lãnh đạo Ban Đối ngoại dự).

 

 

 

Tỉnh Hòa Bình

 

 

Tỉnh

Quảng Ngãi

 

 

Thứ Sáu (13/11)

 

-    PCT TT Đàm Hữu Đắc dự Hội nghị Giao ban Cụm thi đua số I (lãnh đạo Ban Phát huy cùng dự).

 

-       Hội nghị Giao ban Cụm thi đua số V (lãnh đạo Ban Chăm sóc dự).

 

 

 

Tỉnh

Yên Bái

 

Tỉnh Quảng Bình

T7

(14/11)

 

 

 

CN

(15/11)

 

 

 

VĂN PHÒNG TW HỘI