• Hội NCT tỉnh Thanh Hóa: Sau một nhiệm kì nỗ lực…
  • Hội NCT tỉnh Thanh Hóa: Sau một nhiệm kì nỗ lực…
  • Thanh Hóa là tỉnh tiên phong trong cả nước nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau từ nguồn Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần chăm lo nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống…

  • Hội NCT tỉnh Quảng Ngãi: Tập huấn công tác NCT năm 2016
  • Hội NCT tỉnh Quảng Ngãi: Tập huấn công tác NCT năm 2016
  • Vừa qua, Hội NCT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tập huấn bồi dưỡng công tác NCT năm 2016 cho 150 học viên là cán bộ chuyên trách Hội NCT các huyện, thành phố và Chủ tịch, Phó Chủ Hội NCT các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.