• Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương…
  • Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương…
  • Tỉnh Thái Nguyên. Hiện có 37.000 NCT đảm nhiệm các cương vị cán bộ cơ sở, trong đó 1.400 NCT làm bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên chi bộ; 158 NCT là đại biểu HĐND, 1.300 NCT làm trưởng xóm, tổ trưởng dân phố..