• Kiện toàn Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa NCT Việt Nam
  • Kiện toàn Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa NCT Việt Nam
  • Theo Quyết định, ông Trương Bá Lương, Giám đốc thi đàn Việt; ông Nguyễn Xuân Giang, Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ; ông Hoàng Đình Úy, Chủ nhiệm CLB hát văn hầu đồng thuộc Trung tâm Văn hóa NCT được bổ nhiệm ...