• Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương...
  • Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương...
  • Thực hiện Luật NCT, 21 xã, phường thuộc TP Hải Dương tổ chức chúc mừng thọ 3.322 NCT theo quy định với số tiền 808,9 triệu đồng; phối hợp tặng quà 742 người tuổi 91- 94 và 96 - 99, số tiền 148,4 triệu đồng...