• Hội NCT tỉnh Hải Dương: Sớm kiện toàn nhân sự Ban Đại diện cấp tỉnh
  • Hội NCT tỉnh Hải Dương: Sớm kiện toàn nhân sự Ban Đại diện cấp tỉnh
  • Ngày 7/11, Đoàn kiểm tra Trung ương Hội NCT Việt Nam tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam tại tỉnh Hải Dương. Bà Hoàng Thị Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Đình Hòa, Phó Trưởng ban Chăm sóc NCT làm Phó Trưởng đoàn