• Hội NCT tỉnh Nam Định: Quán triệt Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam
  • Hội NCT tỉnh Nam Định: Quán triệt Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam
  • Ngày 30/5, Hội NCT tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam; tập huấn bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội từ tỉnh đến cơ sở. 100% Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội NCT 229 xã phường thị trấn; thành viên BĐD Hội NCT cấp huyện, cấp tỉnh tham gia