• Thư cảm ơn
  • Thư cảm ơn
  • Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam - Ngày Người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 - 06/6/2019), nhiều cơ quan, đơn vị...

  • Thư cám ơn
  • Thư cám ơn
  • Hội nghị rất vinh dự và phấn khởi được đón đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam