• Thành phố Đà Nẵng: Chung tay chăm sóc người cao tuổi
  • Thành phố Đà Nẵng: Chung tay chăm sóc người cao tuổi
  • Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống NCT – Ngày NCT Việt Nam (06/6/1941 – 06/6/2017) và hưởng ứng chương trình “Thành phố 4 an” (An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội) của thành phố Đà Nẵng;