• Gần 9.600 tỉ đồng cho người nghèo
  • Gần 9.600 tỉ đồng cho người nghèo
  • Ngày 17/10, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình...