• Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 <P>Để gia đình trở thành tổ ấm
  • Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6

    Để gia đình trở thành tổ ấm

  • Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, xin có đôi điều bày tỏ cùng những ai quan tâm với tư cách là con người với nhau cùng có trách nhiệm giữ gìn tổ ấm. Bao nhiêu năm qua, những giá trị sâu sắc và sự thiêng liêng của hai từ “Gia đình” luôn là điều nhiều người quan tâm. Tôi rất ngưỡng mộ những đại gia đình như: “Tứ đại đồng đường”, “Ngũ đại đồng đường” hay ít ra là “Tam...